work thumbnail
<
work stripe
>
PSYKOLOGI

PRAOUL

2015


Cover Illustration for finnish PSYKOLOGI magazine. Topic: Sexual minorities. Made with Sera Yong. www.praoul.com

Ilustrace na obálku finského psychologického časopisu. Téma: Sexuální menšiny.

work image