work thumbnail
<
work stripe
>
Form Follows Music

VJ & animation


Interactive organ performance in Duitse Kerk in Den Haag as a part of my final project at the Royal Academy of Arts, Den Haag

Záznam z interaktivního varhanního koncertu jako součást mé diplomové práce na Královské akademii v Hágu