work thumbnail
<
work stripe
>
Gammatone

audiovisual project

2017


Artinstalation made together with Jana Babincová for the gallery White room - Pragovka / Prague. Music was inicially inspired by Jana´s art piece - colorful vertical scales - and was translated into an animated vizualization. It is projected through a site-specific installation using components out of Jana´s original artpiece.

Instalace v galerii White Room - Pragovka. Rytmus rozmístění barevných tyčinek ovlivňuje následně rytmus hudební kompozice, jejich tvary determinují vizuální podobu projekce. Instalace se tedy stává „oživlou“ trojrozměrnou partiturou. Hudební skladba je rozložena do několika rozměrů formou různých technik – zvuku, počítačové animace a prostorové instalace. Vnitřní architektura skladby, tempo, vychází z matematického principu dělení čísla 300, rytmus je určen pozorováním zavěšených objektů. Projet vytvořen spolu s Janou Babincovou.

work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image