work thumbnail
<
work stripe
>
Suita Animata

audiovisual project

2013


Suita Animata is an audiovisual composition consisting of 5 parts: Introduction, Badinerie, Alemande, Bourrée and Finale. Each single musical line is expressed by an animation so you are able to listen to what you see and see what you hear.

Suita Animata je pětidílná audiovizuální kompozice obsahující části: Introdukce, Badinerie, Alemande, Bourrée a Finale. Každá hudební linie je vyjádřena vlastní animací. Je tedy možné sledovat co slyšíme a zároveň slyšet, co vidíme.

work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image