work thumbnail
<
work stripe
>
Zákon / The Law

audiovisual project

2017


Artinstalation for Kostka Gallery / Meetfactory in Prague. Jana Babincová´s and Pavla Nešverová´s joint project aims to connect the text, the music and the painting in an audiovisual installation of strictly fixed manner. It was mainly inspired by the organ of the Salvator church. The textual parts will be interpreted by music and the sound will be converted into the visual form. The rhythm and the melody correspond with the number of the letters, the colors respond to the tones. The final harmony of colors, tones and shapes stimulate sensual perception that verge on synesthesia.

Společný projekt autorek Jany Babincové a Pavly Nešverové propojuje text, hudbu a obraz v monumentální audiovizuální instalaci, jejíž vznik podléhá pevně daným zákonitostem. Hlavní inspirací byly varhany z kostela U Salvátora. Textové pasáže jsou hudebně interpretovány a zvuk je následně převeden do vizuální podoby. Rytmus a melodie odpovídá počtu písmen, barvy odpovídají tónům. Výsledný souzvuk barev, tónů a tvarů stimuluje smyslové vnímání hraničící se synestezií. Galerie Kostka Praha 27. 7. - 27. 8. 2017, music by Pavla Nešverová, photo by Tomáš Souček, video by Michal Ureš

work image work image work image work image work image