work thumbnail
<
work stripe
>
Holland drive

audiovisual project

2011


Nonsence dream video. I created a sountrack using samples from my own recordings of organ and piano strings sounds.

Video jako nesmyslný sen, ke kterému jsem vytvořila soundtrack s použitím vlastních nahrávek varhanních zvuků a strun klavíru.