work thumbnail
<
work stripe
>
Dva Dramatické texty / David Zábranský

book & magazine

2018


Book design for a double language version of two theatre pieces written by David Zábranský

Design dvojjazyčného vydání Dvou dramatických textů autora Davida Zábranského.

work image work image