work thumbnail
<
work stripe
>
Revolver Revue

illustration

2013


3 spreads about music visualising made for Revolver Revue (CZ) / Petr Babák představuje. It´s a study of two basic elements of music - sound and emotion. First page shows the simple soundwave, which is later transformed into a clear emotion.

6 stránek do rubriky Petr Babák představuje v časopise Revolver Revue na téma vizualizace hudby. Jde o studii dvou základních ingrediencí hudby - zvuku a emocí. První stránka zobrazuje základní zvukovou vlnu, která se dále rozvíjí přes volné asociace inspirované zukovými stopami až do čisté emoce.

work image work image work image