work thumbnail
<
work stripe
>
Živel

illustration

2014


Illustration for Živel magazine, article about The Knife band - visualization of songs / 38

Ilustrace pro časopis Živel č. 38, článek o skupině The Knife - vizualizace 3 písní.

work image work image work image