work thumbnail
<
work stripe
>
Pražské jaro 2015

visual identity

2015


Artworks for visual identity of a classical music festival in Prague 2015. It uses a music visualizing system, when each instrumental group is represented by a certain shape and color. The main poster visualizes B. Smetana's Blaník from the cycle "My Fatherland" Collaboration with ReDesign studio. www.redesign.cz

Vizuálni styl vytvořený pro festival klasické hudby Pražské jaro 2015. Tvoří ho systém vizualizace hudby, kdy každá je skupina nástrojů zastoupena v orchestru vyjádřena určitými tvary a barvami. Hlavní plakát je vizualizací poslední části Mé Vlasti od B. Smetany: Blaníku. Spolupráce se studiem ReDesign. www.redesign.cz

work image work image work image work image work image work image work image