work thumbnail
<
work stripe
>
Pražské jaro 2016

visual identity

2016


Artworks for visual identity of a classical music festival in Prague 2016. The visual system is based on a grid which represents relations between tones within Major and Minor scales. Collaboration with ReDesign studio. www.redesign.cz

Vizuálni styl vytvořený pro festival klasické hudby Pražské jaro 2016. Vizuál je založený na mřížce znázorňující vzájemný poměr mezi jednotlivými tóny v rámci základní mollové a Durové stupnice.

work image work image work image work image