work thumbnail
<
work stripe
>
Desatero božích přikázání

poster

2012


Serie of posters inspired by the Ten Commandments. 1/ I am the Lord thy God. 2/ Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. 3/ Remember the sabbath day, to keep it holy. 4/ Honour thy father and thy mother. 5/ Thou shalt not kill. 6/ Thou shalt not commit adultery. 7/ Thou shalt not steal. 8/ Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. 9/ Thou shalt not covet thy neighbour's wife 10/ Thou shalt not covet thy neighbour's house.

Série plakátů na téma Desatero božích přikázání. 1/ Já jsem Pán, tvůj Bůh. 2/ Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3/ Pomni, abys den sváteční světil. 4/ Cti otce svého i matku svou. 5/ Nezabiješ. 6/ Nesesmilníš. 7/ Nepokradeš. 8/ Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 9/ Nepožádáš manželky bližního svého. 10/ Nebudeš závistivý ani chamtivý.

work image work image work image work image work image work image work image work image work image work image